Een inschrijvingsaanvraag via het secretariaat

Deze webpagina werd voor het laatst geüpdatet op 21/11/2019.

Enkel in uitzonderlijke gevallen.

Slaagt u er echt niet in om uw aanvraag in te dienen via onze online applicatie? Dan kunt u uw aanvraag uitzonderlijk afhandelen via ons secretariaat. Hiervoor dient u ons uw persoonlijke gegevens en uw documenten met de post of per e-mail op te sturen. Houd er evenwel rekening mee dat de behandelingsduur van de aanvraag dan tot 3 maanden kan oplopen.

Hieronder vindt u een overzicht van de op te sturen gegevens en documenten:

VERPLICHTE GEGEVENS

  • Naam en voornaam,
  • Geboortedatum,
  • Officieel thuisadres,
  • Correspondentie-adres indien afwijkend van officieel adres,
  • E-mailadres (!),
  • Telefoonnummer.

VERPLICHTE DOCUMENTEN

  • Kopie of duidelijke scan van uw identiteitskaart (recto-verso),*
  • Kopie of duidelijke scan van uw diploma (of voor pas afgestudeerden, een origineel attest afgegeven door de universiteit),*
  • Voor niet-Belgische diplomaa's: bijkomende bewijsstukken of attesten*. Meer informatie over deze bijkomende bewijsstukken

* Indien deze documenten niet in het Nederlands, Frans of Engels werden opgesteld, vergezelt u deze door een beëdigde vertaling.

Na ontvangst van deze gegevens en documenten, krijgt u van ons per e-mail een uitnodiging tot betaling van 95 euro registratiekosten. Enkel na betaling kunnen wij de behandeling van uw aanvraag opstarten.

Eens uw aanvraag werd goedgekeurd, sturen wij u een bevestiging per e-mail en nodigen wij u uit om uw gegevens verder aan te vullen in uw persoonlijke account. U krijgt dan ook een certificaat en een inschrijvingskaart met de post opgestuurd.

Jaarlijkse inschrijvingshernieuwing

De inschrijving is slechts geldig voor het lopende kalenderjaar (1 januari t.e.m. 31 december). Na een eerste aanvraag dient u uw inschrijving jaarlijks te hernieuwen. Hiervoor volstaat het 95 euro te betalen. U hoeft verder geen documenten meer op te sturen. Wij nodigen u hiertoe uit per e-mail.


 
Deel deze pagina