De deontologische dienst vindt zichzelf terug uit

Met de publicatie van de plichtenleer in 2014 werd binnen de Psychologencommissie een deontologische dienst in het leven geroepen.

Deze had oorspronkelijk als taak om de bepalingen uit de code te verhelderen en te antwoorden op vragen van individuele psychologen. Gaandeweg zagen onze medewerkers hoe de binnenkomende vragen in aantal stegen, steeds complexer werden en bijgevolg meer studiewerk vergden. Hierdoor blijft er alsmaar minder tijd over om te investeren in tekstontwikkeling voor alle psychologen.

Drie jaar na datum wil de Psychologencommissie de werking van de deontologische dienst doeltreffender maken en ervoor zorgen dat zoveel mogelijk psychologen er profijt uit halen. Ze heeft daarom besloten om het beantwoorden van individuele vragen te onderbreken en meer te investeren in het collectieve luik, meer bepaald het uitwerken van dossiers die de hele beroepsgroep verder helpen. Deze koerswijziging vertaalt zich ook naar de website toe. Is het antwoord niet te vinden op onze website, dan proberen we psychologen zo goed mogelijk op weg te helpen bij het zoeken naar de nodige informatie. Verder willen we via een bevraging de vinger aan de pols van de beroepsgroep houden. Op basis van de resultaten zal de deontologische dienst dan bepaalde thema’s verder uitdiepen.

Lees de argumenten voor deze koerswijziging

Waarom wil de deontologische dienst meer inzetten op het collectieve luik en minder op het individuele luik?

De dagdagelijkse beroepspraktijk van psychologen is vaak bijzonder en complex. De deontologische dienst kan onmogelijk op alle mogelijke situaties een pasklare oplossing bieden die de psycholoog vervolgens automatisch kan toepassen. Daarom formuleert zij geen adviezen, maar algemene antwoorden die de psycholoog in staat stellen om zelf de meest gepaste beslissing te nemen. Veel psychologen verwachten echter wel een advies op maat van hun specifieke situatie, een verwachting waar onze medewerkers niet kunnen aan tegemoetkomen.

De deontologische dienst heeft niet het mandaat om deontologische principes uit de code te interpreteren en toe te passen op concrete situaties. Enkel de Tuchtraad heeft deze bevoegdheid. Op termijn zullen de beslissingen van de Tuchtraad bijkomende handvatten aanreiken bij het interpreteren van de code.

Slechts een fractie van alle erkende psychologen richt zijn individuele vragen tot onze deontologische dienst. Maar door de complexiteit en specificiteit van de individuele vragen neemt het uitwerken van een antwoord veel tijd in beslag. Het merendeel van de individuele vragen kam immers niet louter op basis van de code beantwoord worden want ze raken vaak aan andere wetgeving. Een overzicht creëren van al de regelgeving die betrekking heeft op een specifieke situatie vereist dan ook veel studiewerk, alsook samenwerking met gespecialiseerde advocaten.

Regelmatig gaat het om urgente gevallen waarvoor psychologen heel snel, laat staan onmiddellijk, een antwoord verwachten. Deze tijdsdruk maakt het moeilijk om nauwkeurig te werk te gaan, wat nochtans noodzakelijk is gezien de complexiteit van de regelgeving.

De deontologische dienst heeft dankzij de binnenkomende vragen wel een goed zicht op de voornaamste knelpunten op het terrein, maar vindt niet de tijd om voldoende te investeren in uitgebreide, algemene dossiers voor de hele beroepsgroep. 

Neem deel aan onze korte bevraging die peilt naar de informatiebehoeftes binnen de beroepsgroep!


 
Deel deze pagina