Jaarverslag 2018 – Psycholoog, een beroep in dienst van de geestelijke gezondheidszorg

In ons jaarverslag geven we een overzicht van de belangrijkste verwezenlijkingen van de Psychologencommissie in 2018 op het vlak van de inschrijving op de lijst, communicatie, het werk van de tuchtorganen, … In dit verslag schetsen we ook onze ambities en plannen voor de toekomst en gaan we in alle openheid in op onze werking.


 
Deel deze pagina