Benoeming van de nieuwe voorzitter van de Psychologencommissie, heer Joris Lagrou

Begin mei beëindigde mevrouw Catherine Henry, voorzitster van de Psychologencommissie, haar tweede mandaat van vier jaar aan het hoofd van de Psychologencommissie. Zij zal worden vervangen door de heer Joris Lagrou, advocaat en bemiddelaar, die is benoemd door de heer David Clarinval, minister voor de Middenstand.


 
Deel deze pagina