Voornemens inzake de verdere hervorming van de gezondheidszorg (KB 78)

De wet van 4 april 2014 tot regeling van de geestelijke gezondheidsberoepen (BS 20-05-2014) is sinds 1 september 2016 van kracht. In een volgende fase wil minister van Volksgezondheid Maggie De Block de wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, het oude koninklijk besluit nr. 78, aanpakken.

Op woensdag 28 september 2016 organiseerde het kabinet De Block een startconferentie waarin de minister en haar medewerkers tekst en uitleg gaven bij hun voornemens. Het oude KB 78 staat volgens de minister een samenhangende en geïntegreerde aanpak in de weg. Ze wenst daarom een nieuw wettelijk kader uit te tekenen voor de verdeling van de bevoegdheden binnen de gezondheidszorg. Zij houdt hierbij een doel voor ogen: patiënten toegang verlenen tot kwaliteitsvolle zorg die op maat en binnen een multidisciplinair kader vorm krijgt.

Drie pijlers, twee nieuwe wetten

Concreet zou minister De Block twee nieuwe wetten in het leven willen roepen. Deze zouden de wet van 10 mei 2015 niet vervangen, maar aanvullen:

  1. Een kaderwet inzake de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen: de krijtlijnen van de organisatie van de verschillende gezondheidszorgberoepen
  2. Een wet inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering van de gezondheidszorg: een kader van kwaliteitsregels

De volgende drie concepten vormen de pijlers van deze voorgestelde wetswijzingen:

  1. De patiënt als piloot: de patiënt geeft zelf de richting aan van zijn behandeling en krijgt zorg op maat
  2. De zorgverstrekker als copiloot: De zorgverstrekker stippelt samen met de patiënt mee de koers uit. Hij handelt op autonome wijze en is hiervoor voldoende competent.
  3. Multidisciplinaire samenwerking: De verschillende gezondheidszorgberoepen zorgen voor samenhang en voor continuïteit van zorg.

De metafoor van de bloem

Het huidige piramidale model, met zijn sterk hiërarchische structuur, maakt plaats voor de metafoor van de bloem. De bloemkern verwijst hierbij naar de patiënt en zijn persoonlijke zorgbehandeling. De verschillende bloemblaadjes staan voor de zorghandelingen van de verschillende gezondheidszorgbeoefenaars die inter- of multidisciplinair samenwerken. Ze hebben elk hun expertise en zijn onmisbare “schakels” binnen de geïntegreerde gezondheidszorg. Deze zorgverstrekkers zijn overigens rechtstreeks toegankelijk voor de patiënt.

Wat houdt dit in voor klinisch psychologen?

Volgens het nieuwe zorgmodel verkrijgen de gezondheidszorgberoepen, waaronder de klinisch psychologen, meer autonomie. Klinisch psychologen blijven rechtstreeks toegankelijk voor patiënten, een doorverwijzing van de huisarts is niet nodig. Maar deze autonomie brengt ook meer verantwoordelijkheden met zich mee.

Zo zullen klinisch psychologen, naast hun erkenning, ook een visum of “licence to practice” moeten aanvragen om hun beroep te mogen uitoefenen. Dit is te vergelijken met een professionele identiteitskaart waarop onder andere opleiding en specifieke kwalificaties vermeld staan.

Om dit visum te behouden zullen ze hun competenties overigens op peil moeten houden en bijscholing moeten aantonen.

De voorgestelde hervormingen bevestigen hiermee de principes uit wet van 4 april 2014 tot regeling van de geestelijke gezondheidsberoepen en uit de deontologische code voor psychologen.

Nog een lange weg

De voorgestelde hervormingen zijn op dit moment enkel nog voornemens. Tussen deze voornemens van minister De Block en hun verwezenlijking ligt nog een lange weg. Overigens kunnen er tijdens dit “wetgevend” parcours nog obstakels opduiken. Via onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van verdere ontwikkelingen in dit dossier.

Feedback?

Tot 30 november organiseert het kabinet De Block een openbare raadpleging. Gelieve uw feedback niet tot ons te richten. U kunt uw reacties en vragen rechtstreeks indienen via de website www.kb78.be 

Hebt u na 30 november nog opmerkingen of vragen? Dan kunt u deze best richten tot uw beroepsvereniging.

Uitgebreide informatie

U vindt de slides van de startconferentie alsook bijkomende informatie terug op www.kb78.be


 
Deel deze pagina