Fotovoorschriften voor profiel

  1. De foto moet de psycholoog voorstellen. Een portret is ideaal zodat de psycholoog duidelijk geïdentificeerd kan worden. Foto’s met meer dan één persoon zullen worden geweigerd.
  2. Elke foto die een logo of een merknaam  vertoont, wordt geweigerd.
  3. De foto geeft het professionalisme en de neutraliteit van de psycholoog weer. Het is daarom van belang dat deze foto  een psycholoog waardig vertegenwoordigt. Elke naakte of ongepaste foto wordt geweigerd.
  4. De psycholoog heeft de rechten op de foto die hij upload en geeft ons hiermee een machtiging om deze foto te verspreiden op onze website www.compsy.be
  5. De psycholoog heeft de mogelijkheid om zijn foto op elk moment te wijzigen.
  6. Elke foto van een psycholoog op onze website is onderworpen aan de goedkeuring van het personeel van de Psychologencommissie.
  7. De foto moet voldoen aan minimale technische kwaliteitseisen. . Hij moet niet te donker of te licht zijn. Hij mag niet wazig of gepixeleerd zijn.
  8. De foto mag geen politieke, religieuze of ideologische overtuigingen naar voren brengen.
  9. De foto bevat geen reclame of promoties zoals een vermelding (bv. Superpsycholoog…).

 
Deel deze pagina