Registratiekost

Hoe wordt de registratiekost bepaald? Wat bij laattijdige betaling?

De inschrijvingsbijdrage wordt vastgelegd door de Minister van Middenstand en dient ter financiering van de werking van de Psychologencommissie, de Tuchtraad en de Raad van Beroep. Deze bedraagt 95 EUR per kalenderjaar. Deze som wordt gevraagd bij elke inschrijvingsaanvraag en bij elke hernieuwing van een bestaande inschrijving.

Wat als ik mijn inschrijving niet op tijd hernieuw?

Dan wordt uw inschrijving op 1 januari 2020 automatisch ingetrokken. U bent dan niet meer terug te vinden via onze zoekfunctie.

Voor betalingen die na de afgesproken termijn van 45 dagen vanaf 1 januari 2020 gebeuren, worden de registratiekosten vermeerderd met 15 euro administratiekosten. Dit wordt zo bepaald per ministerieel besluit (MB van 25 oktober 2019, artikel 2).

Raadpleeg het 'Ministerieel besluit van 25 oktober 2019 houdende goedkeuring van het door de Psychologencommissie vastgestelde bedrag van de administratiekosten en van de bijdrage in de kosten voor het bijhouden van de lijst van de psychologen' in het Staatsblad.


 
Deel deze pagina