Samenstelling van de Raden

De Tuchtraad en de Raad van Beroep omvatten beide een Nederlands- en een Franstalige kamer.

De Raadsleden werden verkozen onder de erkende psychologen. De voorzitters, beiden magistraat of ervaren advocaat, werden benoemd door de bevoegde minister, minister van Middenstand Borsus.

Nederlandstalige of Franstalige kamer?

De hoofdvestiging van de betrokken psycholoog bepaalt welke kamer, Nederlandstalig of Franstalig, bevoegd is voor de klachtenbehandeling. Indien zijn hoofdvestiging in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad ligt, dan hangt de keuze van de kamer af van zijn voorkeurstaal. 

Voorzitter en leden van de Nederlandstalige kamer van de Tuchtraad

 • Voorzitter: Kris Luyckx
 • Effectieve raadsleden:
  • Ellen Bisschop
  • Ingrid Delameillieure
  • Ingrid De Paep
 • Plaatsvervangende raadsleden:
  • Ann Moens
  • Filip Raes
  • Barbara Vuylsteke

Voorzitter en leden van de Nederlandstalige kamer van de Raad van Beroep

 • Voorzitter: Willem Van Betsbrugge
 • Effectieve raadsleden:
  • Angelica Dullers
  • Elise Steemans
  • Annie Verhaert
 • Plaatsvervangende raadsleden:
  • Bruno Vossen
  • Jose Raets
  • Marleen Moyson

Om ook de voorzitters en leden van de Franstalige kamers te bekijken, gelieve "FR" te selecteren in de linker bovenhoek.


 
Deel deze pagina