Veelgestelde vragen

Deze webpagina werd voor het laatst geüpdatet op 23/09/2020.

Wie zijn de kandidaten? Hoe kan ik ze beter leren kennen?

U vindt op onze webpagina documenten met alle kandidaten. Aarzel niet om dit te bekijken voordat u uw stem uitbrengt.

Klik hier om de kandidaten te ontdekken.

Waarom moet ik mijn naam en mijn handtekening op de bruine enveloppe zetten?

Zo kunnen we controleren of u een ingeschreven psycholoog bent en dus in aanmerking komt om te stemmen. Dit zorgt er ook voor dat wij ons ervan kunnen verzekeren dat u slechts één keer kunt stemmen.

Bovendien zijn de gevraagde elementen “achternaam-voornaam-woonplaats-handtekening” vereist in het Koninklijk Besluit.

Ik heb het stemformulier nog niet ontvangen. Hoe krijg ik het stemformulier?

Alle formulieren werden via de post verstuurd. U kunt een formulier verkrijgen door naar de kantoren van de Commissie te gaan na het maken van een afspraak om een nieuw formulier te ontvangen.

Hoe kan ik er zeker van zijn dat de anonimiteit van mijn stem wordt gerespecteerd?

Wij verzoeken u het stemformulier zodanig in te vullen dat u niet geïdentificeerd kan worden op basis van dit document en het in een witte enveloppe te steken waar ook geen identificatiegegevens worden vermeld.
Doe dan deze witte enveloppe in de bruine enveloppe waar je je naam-voornaam-handtekening hebt aangegeven.
Op de dag van de telling geeft de voorzitter van de Psychologencommissie de bruine enveloppen aan de deurwaarder. Vervolgens openen we onder toezicht van deze deurwaarder alle bruine enveloppen en steken we de witte enveloppen in een stembus zonder ze te openen.
Daarna gaan we over tot het vernietigen van de bruine enveloppen.
Zodra deze maatregelen zijn genomen, is het niet meer mogelijk om te weten wie op welke kandidaat heeft gestemd, tenzij we zijn of haar naam of informatie waarmee de persoon kan worden herkend terugvinden op de witte enveloppe of het stemformulier. Indien identificatie mogelijk is, wordt de stemming als ongeldig beschouwd.

Hoe wordt de telling uitgevoerd?

Na vernietiging van de bruine enveloppen (zie vorige vraag), wordt het tellen van de stemmen voortgezet met de volgende samenvattende stappen:

  • Het openen van de stembus;
  • Openen van de witte enveloppe en luidop voorlezen van de namen waarvoor gestemd is door een psycholoog, ingeschreven op de lijst;
  • Elke stemming wordt geregistreerd;
  • De deurwaarder stelt het proces-verbaal op en benoemt op basis van het aantal stemmen de gekozen vertegenwoordigers.

Voor meer details en verduidelijkingen verwijzen wij u naar het koninklijk besluit waarin de regels voor de verkiezingen van de leden van de disciplinaire instanties worden bepaald: http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2014/07/08/2014011458/justel.

Kan ik tweemaal voor dezelfde kandidaat stemmen?

Indien een kandidaat zich verkiesbaar stelt zowel als effectief lid als plaatsvervanger kan u inderdaad tweemaal op hem/haar stemmen. U dient evenwel steeds het maximum van 3 stemmen per kamer en per instantie te respecteren.

Wanneer zullen we de uitslagen van de verkiezingen kennen?

De resultaten zullen worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad om deze officieel te maken en zullen worden gecommuniceerd aan alle psychologen in de loop van de maand oktober.


 
Deel deze pagina