Visum - Erkenning - Inschrijving: Wat zijn de verschillen?

Sinds de inwerkingtreding van de wet op de GGZ-beroepen krijgen psychologen heel wat berichten over de erkenning en het visum voor de uitoefening van de klinische psychologie. Het onderscheid en de verhouding met de inschrijving op de lijst van de Psychologencommissie is daarbij niet altijd duidelijk. Met onderstaande tabel trachten we de verschillen tussen al deze begrippen scherp te stellen. Daarnaast geven we nog een overzicht van de belangrijkste modaliteiten van de professionele stage voor een klinisch psycholoog en de uitoefening van de psychotherapie.

Wij zijn ons ervan bewust dat de onduidelijkheid over de praktische uitvoering van de wet op de GGZ-beroepen vragen met zich meebrengt. We proberen via deze weg de informatie hierover te centraliseren en u op de hoogte te houden van elke stap in dit proces.

Onderscheid inschrijving Psychologencommissie – visum – erkenning

De Psychologencommissie is alleen bevoegd voor het bijhouden van de officiële lijst van psychologen. Inschrijving op deze lijst betekent dat een persoon gemachtigd is om de titel van psycholoog te dragen, maar ook dat hij onderworpen is aan een deontologische code en onder de bevoegdheid valt van de disciplinaire instanties van de Psychologencommissie. Deze lijst heeft anderzijds niet betrekking op de uitoefening van de klinische psychologie in het kader van de wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen.

Vooraleer u de klinische psychologie mag uitoefenen, zal u daarentegen in het bezit moeten zijn van een visum (uitgereikt door de federale overheid) en een erkenning (uitgereikt door de gemeenschapsoverheid). Dat u zich hiervoor tot meerdere instanties moet richten, is een gevolg van de 6de staatshervorming, die een aantal bevoegdheden van de Federale overheid heeft overgedragen aan die gemeenschappen.

Klik op de afbeelding om de PDF te downloaden. 

De professionele stage voor een klinisch psycholoog

In bepaalde omstandigheden moet een psycholoog een bijkomende professionele stage volgen vooraleer hij de klinische psychologie mag uitoefenen.

Klik op de afbeelding om de PDF te downloaden. 

De uitoefening van de psychotherapie

De psychotherapie wordt niet beschouwd als een apart gezondheidsberoep maar wel als een behandelvorm die is voorbehouden aan een personen die aan een aantal voorwaarden voldoen.

Klik op de afbeelding om de PDF te downloaden. 

Bronnen

Geestelijke gezondheidszorgberoepen (z.d.). Geraadpleegd via https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorgberoepen/geestelijke-gezondheidszorgberoepen.

Erkenning, registratie of visum (z.d.) Geraadpleegd via https://www.zorg-en-gezondheid.be/erkenning-registratie-of-visum

Van Overstraeten, M. (2017). Deel 2, hoofdstuk 2 – De uitoefening van de klinische psychologie. In Callens, S., & Van Overstraeten, M. (coörd.). Het beroep van psycholoog en de uitoefening van de klinische psychologie. Limal, Anthemis.


 
Deel deze pagina